Sökmotoroptimering (SEO)?2020-07-01T19:57:42+00:00

Sökmotoroptimering SEO

En ganska komplett SEO-guide för dig som vill synas i Google

I denna nya SEO-guide hittar du det mest avgörande du behöver för lära dig hur din hemsida eller webbutik ska synas bättre än konkurrenterna i Googles sökresultat.

Allt om SEO

Allt du behöver veta om SEO, sökmotoroptimering, på en och samma webbplats

SEO, från engelskans Search Engine Optimization och som är sökmotoroptimering på svenska, är samlingsnamnet på de metoder som används för att få en webbplats att synas högre i Googles sökresultat.

Några inledande ord om sökmotoroptimering

Nedan hittar du, enligt min egna uppfattning, den bästa guiden om SEO på svenska som någonsin publicerats online.

Via innehållsförteckningen, i menyn till höger, kan du klicka dig vidare till det avsnitt som du vill fördjupa dig i. Du kan givetvis sträckläsa hela texten eller ladda ner alltihop som en PDF. Tanken är också att du ska kunna beställa en tryckt version som även kommer innehålla en del bonusmaterial. Denna version är under arbete och beräknas bli klar i december  2019 (första utgåvan).

För att lyckas i det organiska sökresultatet krävs hårt arbete och att man gör rätt saker. Förutsättningarna ändras hela tiden och det är svårt för de flesta att hänga med i svängarna.

Många upplever sökmotoroptimering som något krångligt och obegripligt. Här kommer jag göra mitt bästa för att förklara hur det fungerar utan att gå in på alla detaljer. Målet är att skapa förståelse för hur arbetet görs och vilka förväntningar man ska ha på resultatet.

SEO

Vad är sökmotoroptimering?

Sökmotoroptimering, eller SEO, brukar oftast beskrivas som ett samlingsnamn för de metoder som används för att förbättra den organiska synligheten. Det vill säga synlighet i den del av sökresultatet som inte är annonser.

Traditionellt sett har sökmotoroptimering handlat om att man väljer ut några sökord (nyckelord och sökfraser) och därefter är siktet inställt på att ranka högre i sökresultatt när någon googlar dessa sökord.

Numera bör man sikta på att ranka högre med utvalda sökord som bevakas noga, men också med att öka den organiska synligheten generellt sett för mängder av sökord som dessutom kan ha olika variationer.

Många av de insatser man gör är desamma oavsett om det handlar om en traditionell webbplats eller webbutik, men det finns skillnader.

Desto fler skillnader på insatser ser vi om om det handlar om insatser till en ny webshop eller hemsida, jämfört med insatser till en webshop eller hemsida som funnits i flera år.

Introduktion hur du förbättrar din organiska synlighet

Marknadsföring via sökmotorer handlar nästan uteslutande om marknadsföring via den amerikanska sökjätten Google. I Sverige har Google så mycket som 98% av sökmarknaden sett till vilken sökmotor svenska användare använder.

Med ökad konkurrens online med ett ständigt växande antal aktörer så har också konkurrensen ökat i Googles sökresultat. Företaget bakom Google, Alphabet, har ägare som förväntar sig att vinsten ska öka från år till år. När det gäller intäkter från sökmotorn Google så är det ökade annonsintäkter som gäller.

Den utveckling vi sett är att annonsdelen i sökresultatet har ökat och den organiska delen, det vill säga den du inte betalar Google för att synas, har krympt. Detta har gjort att fler slåss om en minskad andel organisk trafik.

För att lyckas i det organiska sökresultatet krävs hårt arbete och att man gör rätt saker. Förutsättningarna ändras hela tiden och det är svårt för de flesta att hänga med i svängarna.

Många upplever sökmotoroptimering som något krångligt och obegripligt. Här kommer jag göra mitt bästa för att förklara hur det fungerar utan att gå in på alla detaljer. Målet är att skapa förståelse för hur arbetet görs och vilka förväntningar man ska ha på resultatet.

Håkan Persson Zander,
Ansvarig för SEO
Oxit AB

Varför ska jag synas i Google?

Förmodligen har du, liksom de flesta andra, googlat inför ett köp av en produkt eller tjänst. Genom att synas i Googles sökresultat når du dem som aktivt letar efter det du säljer.

När någon klickar sig vidare till din webbplats eller webbutik från Google är vägen till ett köp betydligt mycket kortare jämfört med de flesta andra kanaler.

Fördelen med att synas i Google är oslagbar. Det är kunden, inte du, som aktivt agerar för att få information om produkterna. Någon letar efter det du säljer och hittar dig

Googles sökresultat har ändrats över tid

Googles sökresultat har blivit mer komplext jämfört med tidigare. Numera är det inte bara tio organiska sökträffar som omges av tydligt märkta annonsträffar.

Idag kan de så kallade organiska sök- träffarna per sida i Google variera i antal och textannonserna är allt svårare att identifiera som annonser. Dessutom finns shoppingannonser som exponerar produkter med bild, beskrivning och pris direkt i sökrresultatet.

Utöver det finns det lokala sökresultatet som visar information om lokala företag.

Att synas i topp tio, på Googles förstasida, var tidigare ett mål många nöjde sig med. Idag räcker inte det.

Om man lyckas nå Googles första- sida, oftast topp tio, är det utan tvekan ett tecken på att man gjort vissa saker rätt men ska man lyckas få ett lönsamt resultat måste man sikta på att synas topp tre.

En utveckling som påverkat oerhört är att det numera ofta är den mobila versionen av hemsidan som indexeras av Google, snarare än desktopversionen. Kallat för Mobile first.

På vilka sätt kan man synas i Googles sökresultat?

Det finns olika sätt att göra sig synlig i sökresultatatet för en hemsida och webbutik..

  • Google Shopping synliggör dina produkter med bild och pris direkt i sökresultatet. Liksom med Google Ads betalar du bara när någon klickar på just din annons.
  • Google Ads är textbaserade annonser i Google. Du betalar endast för besökare, inte för visningar. Priset per klick fastställs genom avancerad budgivning. Du bestämmer själv daglig budget.
  • Sökmotoroptimering (SEO) för bättre synlighet i det organiska sökresultatet. Du betalar ingenting till Google när någon klickar sig till din butik via det oirganiska sökresultatet. Det tar längre tid innan man får trafik från det organiska sökresultatet, men resultatet är mer långsiktigt.

Sökmotoroptimering är en process

En vanlig uppfattning är att sökmotoroptimering är en insats som görs färdig och sedan kommer resultatet av sig själv. Det är sällan så enkelt.

Många har en egen uppfattning om SEO, kanske baserad på tidigare erfarenheter, som i vissa fall riskerar att bli skev.

Fortfarande tror vissa att det handlar om att använda sökord på en sida och att dessa ska upprepas x antal gånger.

Idag beskrivs SEO bättre som en process. Det handlar fortfarande om att anpassa landningssidor för att besvara vissa sök frågor så bra som möjligt men det handlar också om att göra nödvändiga tekniska förbättringar av webbplatsen.

Sökmotoroptimeringen blir inte klar, utan det finns alltid saker man kan göra för att förbättra webbplatsen ytterligare.

Hur gör man bra SEO?

För att kunna göra ett bra arbete med SEO behöver man ta reda på hur målgruppen agerar, bedöma förutsättningarna rätt och sätta bra mål.

Om man säljer produkter vill man säkerställa vad kunderna letar efter och vilka sökord och sökbegrepp som används när de googlar.

Denna insats kallas för nyckelordsanalys eller sökordsanalys.

När man ska identifiera bra sökord tittar man på relevans och sökvolym, men man behöver också se till konkurrens och kommersiellt värde av att synas med just detta sökord.

När man valt sökord behöver man börja optimera för sökord som anses viktigast sett till de kriterier som nämnts. Det vill säga sökvolym, relevans, konkurrens och lönsamhet.

”Det är sällan någon idé att jobba med ett oerhört konkurrensutsatt sökord om det inte matchar vad man säljer så nära som möjligt och om man inte är beredd att lägga ned de resurserna som behövs för att ta de positioner som krävs för att det ska vara värt insatsen.”

Idag handlar sökmotoroptimering om mer än att få länkar och optimera landningssidor.

Uppdaterat arbetssätt:

  • Det gäller att ständigt se till att vara bättre än konkurrenterna.
  • Det gäller att webbplatsen är mobilanpassad och att alla landningssidor laddas tillräckligt snabbt.
  • Det ska finnas tillräckligt mycket text på sidorna och allt innehåll ska vara unikt.

Innehållet är viktigast

Ett av de värsta misstagen man kan göra är att kopiera texter från andra.

Det näst värsta man kan göra är att skriva om texterna och tro att det räcker.

Texterna ska inte bara bestå av x antal ord utan de ska även vara uppbyggda så att läsbarheten blir hög.

Vi rekommenerar korta och bra meningar som har bra värde för besökaren som delas in i stycken med bra underrubriker. Dessutom behöver man illustrera texterna med bilder.